Vědecká rada

 • Ing. Helena Chalupníčková
 • RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.
 • Mgr. Martin Angelovič, Ph.D.
 • Mgr. Marie Angelovičová
 • doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
 • Ing. Jakub Cikhardt
 • Ing. Balzhima Cikhadtová
 • Ing. Petr Denk
 • Ing. Vladyslava Fantova
 • doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
 • RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D.
 • Josef Hána
 • Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
 • Ing. Vít Hlinovský, CSc.
 • doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
 • Ing. Vojtěch Jandák, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Jíra, CSc.
 • Renáta Kellnerová
 • Ivana Kinkalová
 • Ing. Adam Konvalinka
 • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
 • Bc. Jan Kosina
 • Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.
 • MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
 • doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.
 • Ing. Alena Mocová, Ph.D.
 • Ing. Veronika Mušutová
 • Ing. Martin Nečas, MSc., Ph.D.
 • RNDr. Petr Olšák
 • Ing. František Pech
 • Ing. Jan Pelikán, Ph.D.
 • Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
 • doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
 • Ing. Karel Petr, Ph.D.
 • Ing. Lenka Reinberková, Ph.D.
 • RNDr. Alena Rybáková
 • Jana Říhová
 • Ing. Michal Schmirler, Ph.D.
 • Ing. Ladislav Sieger, CSc.
 • Ing. Ida Skopalová
 • Ing. Marie Studničková, CSc.
 • Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
 • Ing. Marta Špačková
 • RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.
 • Ing. Radek Tichánek, Ph.D.
 • Bc. Jakub Urban
 • Ing. Peter Vittek
 • Mgr. Veronika Vymětalová
 • Ing. Vladimír Vyoral
 • Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.
 • Ing. Milan Zukal, Ph.D.
 • Ing. Marek Žehra


© Dětská univerzita ČVUT, 2018. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.