Vědecká rada

 • RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.
 • Mgr. Martin Angelovič, Ph.D.
 • Mgr. Marie Angelovičová
 • Ing. Dagmar Blechová
 • doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
 • Ing. Pavel Grečner
 • RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D.
 • Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
 • Ing. Vít Hlinovský, CSc.
 • Ing. Jakub Hýbler
 • Ing. Vojtěch Jandák, Ph.D.
 • Bc. Jaroslav Klapálek
 • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
 • Bc. Jan Kosina
 • Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.
 • MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
 • Ing. Alena Mocová, Ph.D.
 • doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
 • RNDr. Petr Olšák
 • prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
 • prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
 • Ing. Lenka Reinberková, Ph.D.
 • Ing. Marie Studničková, CSc.
 • Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
 • Ing. Marta Špačková
 • RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.
 • doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. 


© Dětská univerzita ČVUT, 2023. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.