Insignie Dětské univerzity ČVUT v Praze

Insigniemi Dětské univerzity jsou řetěz a žezlo

Řetěz:
 Autorem motivu je Ing. arch. Alena Mocová, Ph.D., facit doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. 

Insignie je vyrobená z leštěné mosazi, medaile má průměr 200 mm.

Žezlo:

Autorem motivu je Ing. arch. Alena Mocová, Ph.D., facit doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
Insignie je vyrobená ze dřeva a z leštěné mosazi, celková délka žezla je 690 mm.© Dětská univerzita ČVUT, 2023. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.