O projektu

Vážení rodiče, milé děti,

dovolte, abychom Vás přivítali na stránkách Dětské univerzity na Českém vysokém učení technickém v Praze. ČVUT patří k nejstarším a největším technickým vysokým školám v Evropě, škola byla založena za císaře Josefa I. v roce 1707. V současnosti má ČVUT osm fakult - stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a informačních technologií. Na škole studuje více než 23 000 studentů.

V roce 2015 jsme zorganizovali první ročník Dětské univerzity na ČVUT v Praze. Vzorem nám byla zejména nejstarší Dětská univerzita na Prešovské univerzitě v Prešově. 

Univerzita byla otevřena pro děti základních škol a víceletých gymnázií, celkem bylo osm tříd.

Zájem o tuto akci předčil naše očekávání a bohužel jsme nemohli uspokojit všechny zájemce.

Jsme opravdu rádi, že technické obory jsou pro zvídavé děti lákadlem a že se chtějí něčemu z techniky přiučit i v době prázdnin.

Skvělá atmosféra červencového týdne, nadšené děti a spokojení rodiče nám byli již pátý rok odměnou. Děkujeme všem zúčastněným, děkujeme všem, kteří nám pomáhali, děkujeme za všechny ohlasy, podněty i připomínky.

To vše nás utvrdilo v rozhodnutí navázat v roce 2020 na pět předchozích úspěšných ročníků Dětské univerzity. Akci jsme začali připravovat, třídy se v mžiku naplnily. Ale celý svět se začal potýkat s virem Covid- 19, pandemie zasáhla i Českou republiku. Byli jsme nuceni Dětskou univerzitu 2020 zrušit.

Doufali jsme, že v roce 2021 se situace zlepší. Ale objevovaly se nové mutace viru, nové problémy a po dlouhém zvažování jsme akci nakonec neuskutečnili.

V roce 2022 se situace začala trochu zlepšovat, proto jsme zorganizovali šestý ročník DU, byť pro menší počet dětí. Vloni se opět začínaly objevovat nové mutace viru Covid-19, přesto jsme se rozhodli otevřít sedmý ročník DU opět v plné kapacitě. Letos pokračujeme s plnou kapacitou. Doufáme, že budeme moci každému zájemci vyhovět.

A co čeká letos vaše děti? Zajímavé přednášky, cvičení, hry, návštěvy speciálních a zcela unikátních pracovišť ČVUT, obědy v menze…zkrátka děti uvidí, jak to na naší škole funguje.

Do roku 2023 byla univerzita organizována a garantována rektorátem ČVUT, spolufinancovaná z finanční rezervy rektora ČVUT. Od roku 2024 je Dětská univerzita realizovaná díky sponzorským darům.

Na akci spolupracují jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy.  

Dětská univerzita je určena dětem základních škol, které ukončily 1. - 8. ročník, popř. dětem odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Nabízíme možnost podívat se na jednotlivé fakulty, účastnit se přednášek a seminářů z nejrůznějších oblastí techniky. A také získat titul, „Malý bakalář“ nebo „Malý inženýr“.

Cílem Dětské univerzity je vzbudit u dětí zájem o technické obory. Děti budou mít možnost zažít univerzitní způsob vzdělávání a seznámit se zábavnou formou s různými technickými obory. Věříme, že aktivity v rámci univerzity budou děti motivovat k dalšímu zájmu o technické předměty a později i k dosažení vysokoškolského vzdělání právě v této oblasti.

Díky zajímavému pojetí „výuky“ děti prožijí smysluplně prázdninové dny plné dobrodružství, dny plné zážitků.© Dětská univerzita ČVUT, 2024. Projekt probíhá pod záštitou rektora a děkanů ČVUT v Praze.