O projektu

Vážení rodiče, milé děti,

dovolte, abychom Vás přivítali na stránkách Dětské univerzity na Českém vysokém učení technickém v Praze. ČVUT patří k nejstarším a největším technickým vysokým školám v Evropě, škola byla založena za císaře Josefa I. v roce 1707. V současnosti má ČVUT osm fakult - stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a informačních technologií. Na škole studuje více než 23 000 studentů.

V roce 2015 jsme zorganizovali první ročník Dětské univerzity na ČVUT v Praze. Vzorem nám byla zejména nejstarší Dětská univerzita na Prešovské univerzitě v Prešově. 

Univerzita byla otevřena pro děti základních škol a víceletých gymnázií, celkem bylo osm tříd.

Zájem o tuto akci předčil naše očekávání a bohužel jsme nemohli uspokojit všechny zájemce.

Jsme opravdu rádi, že technické obory jsou pro zvídavé děti lákadlem a že se chtějí něčemu z techniky přiučit i v době prázdnin.

Skvělá atmosféra červencového týdne, nadšené děti a spokojení rodiče nám byli již třetí rok odměnou. Děkujeme všem zúčastněným, děkujeme všem, kteří nám pomáhali, děkujeme za všechny ohlasy, podněty i připomínky.

To vše nás utvrdilo v rozhodnutí navázat letos na tři předchozí úspěšné ročníky. I tento rok bychom proto rádi otevřeli alespoň část technického zázemí školy a seznámili veřejnost – prostřednictvím Vašich dětí – s chodem a fungováním specializovaných pracovišť na ČVUT.

Univerzita je organizována a garantována rektorátem ČVUT, na akci spolupracují jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy. Akce je spolufinancovaná z finanční rezervy rektora ČVUT, proto jsou děti zaměstnanců přijímany přednostně. 

Dětská univerzita je určena dětem základních škol, které ukončily 1. - 8. ročník, popř. dětem odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Nabízíme možnost podívat se na jednotlivé fakulty, účastnit se přednášek a seminářů z nejrůznějších oblastí techniky. A také získat titul, „Malý bakalář“ nebo „Malý inženýr“.

Cílem Dětské univerzity je vzbudit u dětí zájem o technické obory. Děti budou mít možnost zažít univerzitní způsob vzdělávání a seznámit se zábavnou formou s různými technickými obory. Věříme, že aktivity v rámci univerzity budou děti motivovat k dalšímu zájmu o technické předměty a později i k dosažení vysokoškolského vzdělání právě v této oblasti.

Díky zajímavému pojetí „výuky“ děti prožijí smysluplně prázdninové dny plné dobrodružství, dny plné zážitků.© Dětská univerzita ČVUT, 2019. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.