Sponzoři

Sponzoři Dětské univerzity ČVUT

Logo: Řízení letového provozu ČR, s.p.

Fotoateliér Štěpánka Richterová

Partneři Dětské univerzity ČVUT
© Dětská univerzita ČVUT, 2018. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.