Přijatí studenti

Seznam přijatých studentů do 3. ročníku Dětské univerzity ČVUT v Praze

 

Po zahájení příjmu elektronických přihlášek 03. 03. 2018 zde bude zobrazen seznam přihlášených studentů s informací, zda nám již dorazila podepsaná papírová přihláška či nikoliv.© Dětská univerzita ČVUT, 2018. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.