Přihláška

Těšíme se na studenty 5. ročníku Dětské univerzity a rádi jim otevřeme brány vysokoškolského prostředí.

Do Dětské univerzity je možné se přihlásit od 03. 03. 2019 17:00:00 do 25. 03. 2019 23:55:00 (nebo do zaplnění kapacity).

Kdo se může Dětské univerzity účastnit?

Dětská univerzita je určena dětem základních škol, které ukončily 1. - 8. ročník, popř. dětem odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Studenti univerzity budou zařazeni do skupin podle ukončeného ročníku, v každé skupině bude maximálně 22 dětí. Přijmeme prvních 22 přihlášených dětí do každé skupiny.

Jaká je cena týdenního studia na univerzitě?

Poplatek za jedno dítě je 4300,- Kč. V ceně je zahrnuto:

 • stálý dozor při všech činnostech
 • odborný zdravotní personál (včetně zdravotního materiálu)
 • tričko a čepice s logem Dětské univerzity
 • vysokoškolský index, diplom
 • obědy v menze ČVUT
 • upomínkové předměty

Ubytování není zajištěno.

Jak dítě přihlásit? 

Zde budete moci přihlásit své děti do pátého ročníku Dětské univerzity.

Vzhledem k některým nesrovnalostem v minulých ročnících Dětské univerzity zpřísňujeme podmínky pro přihlášení. 

Dítě můžete přihlásit elektronicky pouze do třídy odpovídající třídě, kterou vaše dítě právě navštěvuje. Součástí přihlášky bude čestné prohlášení s údajem o třídě, kterou vaše dítě právě absolvuje. Děti, které budou přihlášeny do nesprávné třídy, budou ze seznamu vyškrtnuty.

Děti, které dosud do školy nechodí, nebudou přijímány.

Po zapsání dítěte do seznamu odpovídající třídy obdržíte e-mail (z Dětské univerzity) s informacemi, jak postupovat, aby se vaše děti staly studenty Dětské univerzity.

Požadujeme, abyste v JEDNÉ obálce poslali (prosíme o jednostranný tisk dokumnetů):

 • přihlášku s podpisem zákonného zástupce
 • čestné prohlášení s údajem o třídě, kterou vaše dítě právě absolvuje
 • jídelníček se zaškrtnutým jídlem na každý den
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte (pokud je možné, ne starší jednoho roku, z důvodů zaměření DU, dětí navštěvují speciální pracoviště a laboratoře, např. laboratoř vysokého napětí), kopie je postačující (originály nejsme schopní všem vracet)
 • potvrzení o zaplacení poplatku, pro pátý ročník je stanoven poplatek ve výši 4300,- Kč
 • pokyny s PODPISEM zákonného zástupce
 • čestné prohlášení o správnosti všech údajů
 • zpracování osobních údajů GDPR (v případě nesouhlasu s pořizovaním fotografií a videozáznamů dítěte není možné z organizačních důvodů dítě do Dětské univerzity přijmout)
 • souhlas zákonného zástupce se samostatným příchodem a odchodem dítěte (nepovinné, odevzdávejte pouze v případě souhlasu)

Upozornění:

 • !!! prosíme neposílejte fotky dětí do indexu a potvrzení o bezinfekčnosti dítěte, bezinfekčnost musí být podepsaná těsně před začátkem Dětské univerzity, fotku a potvrzení o bezinfekčnosti nutno přinést s sebou k zápisu dne 8. 7. 2019 !!!
 • !!! za ztrátu drahých věcí vaších dětí (elektonika, šperky a pod.) neručíme!!!

na adresu

Dětská univerzita ČVUT v Praze
Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D. (Kloknerův ústav)
Šolínova 7
166 08 Praha 6 – Dejvice

(požadované formuláře budou součástí přihlášky zasílané e-mailem).

Tato obálka musí být doručena na uvedenou adresu nejpozději do 29. 3. 2019. Prosíme, abyste vše provedli včas (počítejte s možnou prodlevou u banky a u pošty). Pokud nebudeme mít veškeré dokumenty 29. 3. 2019 k dispozici, dítě bude ze seznamu vyškrtnuto.

Na případné reklamace způsobené chybným přihlášením nemůžeme brát zřetel!!!

Seznam studentů jednotlivých skupin zveřejníme na webových stránkách Dětské univerzity nejpozději týden před zahájením univerzity.

Litujeme, ale kapacita Dětské univerzity je již plně vyčerpána!.


© Dětská univerzita ČVUT, 2019. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.