Přihláška

Těšíme se na studenty 4. ročníku Dětské univerzity a rádi jim otevřeme brány vysokoškolského prostředí

Do Dětské univerzity je možné se přihlásit od 03. 03. 2018 17:00:00 do 31. 03. 2018 23:55:00 (nebo do zaplnění kapacity).

Kdo se může Dětské univerzity účastnit?

Dětská univerzita je určena dětem základních škol, které ukončily 1. - 8. ročník, popř. dětem odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Studenti univerzity budou zařazeni do skupin podle ukončeného ročníku, v každé skupině bude maximálně 22 dětí. Přijmeme prvních 22 přihlášených dětí do každé skupiny.

Jaká je cena týdenního studia na univerzitě?

Poplatek za jedno dítě je 3500,- Kč. V ceně je zahrnuto:

 • stálý dozor při všech činnostech
 • odborný zdravotní personál (včetně zdravotního materiálu)
 • tričko a čepice s logem Dětské univerzity
 • vysokoškolský index, diplom
 • obědy v menze ČVUT
 • upomínkové předměty

Ubytování není zajištěno.

Jak dítě přihlásit?

Zde budete moci přihlásit své děti do čtvrtého ročníku Dětské univerzity.

Vzhledem k některým nesrovnalostem v minulých ročnících Dětské univerzity zpřísňujeme podmínky pro přihlášení. Upozorňujeme, že nebude možnost zapsání dětí mezi náhradníky.

Dítě můžete přihlásit elektronicky pouze do třídy odpovídající třídě, kterou vaše dítě právě navštěvuje. Součástí přihlášky bude čestné prohlášení s údajem o třídě, kterou vaše dítě právě absolvuje. Děti, které budou přihlášeny do nesprávné třídy, budou ze seznamu vyškrtnuty.

Děti, které dosud do školy nechodí, nebudou přijímány.

Po zapsání dítěte do seznamu odpovídající třídy obdržíte e-mail (z Dětské univerzity) s informacemi, jak postupovat, aby se vaše děti staly studenty Dětské univerzity.

Požadujeme, abyste v JEDNÉ obálce poslali:

 • přihlášku s podpisem zákonného zástupce
 • čestné prohlášení s údajem o třídě, kterou vaše dítě právě absolvuje
 • jídelníček se zaškrtnutým jídlem na každý den
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte (ne starší jednoho roku)
 • potvrzení o zaplacení poplatku, pro čtvrtý ročník je stanoven poplatek ve výši 3500,- Kč
 • pokyny s PODPISEM zákonného zástupce
 • čestné prohlášení o správnosti všech údajů

na adresu

Dětská univerzita ČVUT v Praze
Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D. (Kloknerův ústav)
Šolínova 7
166 08 Praha 6 – Dejvice

(požadované formuláře budou součástí přihlášky zasílané e-mailem).

Tato obálka musí být doručena na uvedenou adresu nejpozději do 30. 4. 2018. Prosíme, abyste vše provedli včas. Pokud nebudeme mít veškeré dokumenty 30. 4. 2018 k dispozici, dítě bude ze seznamu vyškrtnuto.

Na uvolněná místa bude možno děti přihlásit v druhém kole přihlašování, které proběhne od 5.   5. 2018 v 17.00 do 12. 5. 2018.

Seznam studentů jednotlivých skupin zveřejníme na webových stránkách Dětské univerzity nejpozději týden před zahájením univerzity.
Příjem přihlášek bude otevřen 03. 03. 2018 17:00:00.


© Dětská univerzita ČVUT, 2018. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.