Přihláška

Příjem přihlášek je již ukončen, kapacita Dětské univerzity je plně vyčerpána.

Seznam přihlášených a náhradníků.© Dětská univerzita ČVUT, 2019. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.