Kontakt

Záštita projektu

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechnické

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty stavební

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc., děkan Fakulty strojní

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., děkanFakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., děkan Fakulty architektury

prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D., děkan Fakulty dopravní

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan Fakulty informačníh technologií

Garantka projektu

Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.

Zástupkyně garantky

RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D. 

Adresa

Dětská univerzita ČVUT v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice
michaela.kostelecka@cvut.cz© Dětská univerzita ČVUT, 2024. Projekt probíhá pod záštitou rektora a děkanů ČVUT v Praze.