Kontakt

Záštita projektu

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze

Podpora projektu

Ing. Lucie Orgoníková, kancléřka ČVUT v Praze

Garantka projektu

Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.

Zástupkyně garantky

RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D. 

Adresa

Dětská univerzita ČVUT v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice
michaela.kostelecka@cvut.cz© Dětská univerzita ČVUT, 2023. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.