Kontakt

Záštita projektu

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze

Garantka projektu

Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.

Zástupkyně garantky

RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D. 

Ivana Kinkalová 

Adresa

Dětská univerzita ČVUT v Praze
Zikova 4
166 36 Praha 6 – Dejvice


© Dětská univerzita ČVUT, 2019. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.