LEGO Roboti

Škola hrou aneb LEGO roboti

Robotika je rychle se rozvíjející obor. Nelze se tedy divit, že se stále častěji objevuje i ve studijních osnovách mnohých základních, středních a vysokých škol. Jedním z cenných nástrojů pro podporu výuky je počítačově řízený model LEGO Mindstorms NXT, který lze významnou měrou využít k účinnému vzdělávání mladé generace v tomto odvětví. Sada MINDSTORMS NXT představuje ukázku nejnovější robotové techniky. Kombinuje inteligentní kostku s mikropočítačovým mozkem, důmyslné senzory a základní programový software s jednoduchým použitím typu „táhni a pusť“.

Myslíš si, že stavebnice LEGO je jenom pro děti? Láká tě představa postavit si robota, který udělá přesně to, co mu řekneš? Na tyto a další otázky odpoví obsah tohoto kroužku.

Photo: Kroužek povede Martin Hlinovský z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Martin vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT, kde dnes učí studenty v bakalářském programu Kybernetika a robotika. Má na starost v současné době velmi oblíbený předmět Roboti. Není to tradiční univerzitní kurz, ale předmět motivační, kdy se snažíme studentům ulehčit vstup na vysokou školu, ale současně se hravou formou prakticky seznámí se základními myšlenkami automatického řízení, kybernetiky, robotiky, měření a zpracování signálů. A to "sami od sebe", při řešení praktických úkolů. Hned na začátku studia tak studenti poznají podstatu tvůrčí inženýrské a výzkumné práce.

Náplň robotického kroužku

 1. Představení FEL ČVUT v Praze, katedry řídicí techniky a programu Kybernetika a robotika (krátké propagační video) – video představuje elektrotechnickou fakultu včetně základních informací z historie, ale i současnosti, její současné bakalářské, magisterské a doktorské programy a konkrétně bakalářský program Kybernetika a robotika a povinný předmět Roboti (motivační předmět), jehož součástí je i ROBOSOUTĚŽ. Ve videu jsou ukázky řešených úloh v ROBOSOUTĚŽI z předchozích let a na závěr informace jak se zúčastnit této soutěže.
 2. Ukázka sestavených LEGO robotů - model segway a robot skládající Rubikovu kostku.

  Photo: Photo:

 3. Prezentace - vysvětlení LEGO Mindstorms (hardware - NXT kostka, servomotory, senzory a software - NXT-G, NXC a LeJOS). V prezentaci je vysvětlena řídicí jednotka (NXT kostka - „mozek“ robotu) a její vstupy a výstupy, kam je možné připojit servomotory nebo senzory (dotykový, ultrazvukový, světelný, zvukovým nebo gyroskopický), jejichž funkce je také vysvětlena. Následuje přehled možností programování robotů v různých programovacích jazycích a na závěr prezentace je upoutávka na letošní ročník ROBOSOUTĚŽE.

  Photo:

 4. Rozdělení žáků do tříčlenných týmů a stavba robota NXTway-GS (soutěž o sladkosti pro tři nejrychlejší konstruktéry, kterým bude NXTway-GS fungovat). K dispozici bude návod na stavbu robotu NXTway-GS a jejich úkolem bude ho co nejrychleji postavit s tím, že již mají nahraný program v řídicí jednotce (NXT kostce).
  Photo: Photo:
  Photo: Photo:
 5. Vyzkoušení funkce robota NXTway-GS – po vlastním dokončení stavby robotu proběhne ověření jeho funkčnosti a předání cen (sladkostí) nejrychlejším týmům, kterým NXTway-GS bude fungovat.

  Photo: Photo:

 6. Ukončení robotického kroužku a svezení žáků na skutečném segway před školou.

  Photo: Photo:© Dětská univerzita ČVUT, 2023. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.