© Dětská univerzita ČVUT, 2024. Projekt probíhá pod záštitou rektora a děkanů ČVUT v Praze.