Přihláška

Příjem přihlášek je již ukončen, kapacita Dětské univerzity je plně vyčerpána.

Seznam přihlášených a náhradníků.© Dětská univerzita ČVUT, 2017. Projekt probíhá pod záštitou rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc.